Bel: +31 6 549 66 014 of stuur een e-mail

Organisatieverandering

Organisatieverandering

Organisatieverandering - Drive HRM Consultancy

 

 

 

 

 

 

In deze tijd is het onontkoombaar geworden om als organisatie in te spelen op verandering. Een wendbare organisatie is een must om te kunnen inspelen op veranderingen bij de (externe) stakeholders van een organisatie.

Organisatieverandering is niet alleen het veranderen van structuren en processen in bestaande organisaties, maar ook het bewust inrichten van een nieuwe organisatie. Wanneer in het laatste geval wordt voort geborduurd op ervaringen en denkbeelden uit het verleden, zal een nieuwe organisatie niet vanzelf wendbaar worden.

Organisatieverandering vraagt Agile handelen, andere management technieken en interventies, professionaliteit uit alle lagen van de organisatie benutten en denken vanuit de klant. Waarmee meteen duidelijk wordt, dat er een grote aanslag wordt gedaan op de wendbaarheid van alle betrokkenen. Gedragsverandering is hiermee de grootste uitdaging waarvoor de organisatie staat. Immers, het gedrag vanuit het verleden is niet meer toereikend voor de nieuwe vraag en bovendien zal de nieuwe klantvraag ook weer snel aan verandering onderhevig zijn.

Organisatieverandering en HR

Voor HR betekent organisatieverandering, dat daar veel meer vanuit gewerkt moet gaan worden zonder de vastigheden uit het verleden: functiegebouw, salarisgebouw, contracten, regels en voorschriften, etc.. Ook zij zullen veel meer bezig moeten zijn met het acteren op organisatieverandering. Meer op mensen en interactie i.p.v. systeem/proces, meer op veranderde omstandigheden i.p.v. planning/plannen, meer op samenwerking i.p.v. contracten.

Leidinggeven wordt dan samenwerken met het team, samen verantwoordelijk zijn, de meest geschikte medewerker inzetten ongeacht functie, omdat dat op enig moment de beste keuze is. Denken vanuit rollen i.p.v. functies.

Organisatieverandering en gedragsverandering gebaseerd op Agile principes, kunnen helpen bij de noodzakelijke transitie van organisaties van stabiel/star naar meer wendbaarheid.

Ik ben een gedreven en ervaren manager/consultant die zich zeer thuis voelt op het kruisvlak van de vakgebieden management en HRM. In de laatste 25 jaren heb ik me ontwikkeld tot een allround manager/consultant met een persoonlijke aanpak waarbij de nadruk ligt op het aanspreken van het verandervermogen van mensen.