Bel: +31 6 549 66 014 of stuur een e-mail

Waarom controle contraproductief werkt.

Waarom controle contraproductief werkt.

Van de grote ICT projecten binnen Nederland mislukt ruim een derde op zo’n manier dat het systeem in zijn geheel niet in gebruik wordt genomen. De Financiële Telegraaf meldde 2 september jongstleden nog over het automatiseringsdrama bij SVB. Van alle ICT projecten, groot en klein, mislukt een kwart volledig, een groot deel daarvan kent ernstige gebreken. Naar schatting leiden deze cijfers tot een verliespost voor bijvoorbeeld de (semi)overheid van miljarden euro’s op jaarbasis. Kijken we dan naar efficiënt en effectief werken dan vallen er ook wel wat zaken op. In de zorg bijvoorbeeld werken ruim 1 miljoen mensen. Tussen 2000 en 2010 is het aantal banen in deze sector met honderdduizenden gegroeid. Toch krijgen veel ouderen niet de zorg die ze zouden moeten ontvangen. Hoe zou dat komen? Gelet op de banengroei lijkt gebrek aan mensen of tijd niet de oorzaak.

Bij beide voorbeelden lijkt het volgende aan de hand. Het heeft te maken met de schijnzekerheid van controle, van werkstandaardisatie en van meetbaarheid. In plaats van vertrouwen op de kennis, de expertise en de manier van werken van de professional, moet deze steeds vaker onderbouwen waarom hij of zij de oplossingsrichting heeft gekozen. In plaats van bezig te zijn met de echte opdracht is uitleggen van die opdracht, er over vergaderen, rapporteren, het proces verbeteren en bovenal het “stoepje vegen” als de opdracht niet lukt. Wanneer we deze constatering vervolgens combineren met het vooral belonen van (top)management, beleidsmakers en vooral bezuinigen op de mensen die het werk doen, dan is de cirkel rond. Elke poging tot verbetering is zinloos. Meer regels en procedures, meer overleg en vooral minder werken is de uitkomst.

De oplossing? Zolang we de echte bevoegdheid over het werk niet aan de vakman durven terug te geven, zolang we imago vaak belangrijker vinden dan resultaat zijn we kansloos. We kunnen “veranderen”  tot we een ons wegen, het wordt nooit echt beter. Het volgende “procedure versnellende” formulier, het volgende “handige” proces en de volgende “noodzakelijke” rapportage liggen dan al klaar.

Ik ben er van overtuigd dat wanneer er van hoog tot laag in een organisatie voortdurend aandacht is voor houding en gedrag en er op opbouwende wijze wordt leidinggegeven, waar fouten gemaakt mogen worden om er van te kunnen leren, een kentering kan komen in bovenstaande situatie. Begin daar waar je zelf de situatie kunt beïnvloeden, dus klein.

Ik ben een gedreven en ervaren manager/consultant die zich zeer thuis voelt op het kruisvlak van de vakgebieden management en HRM. In de laatste 25 jaren heb ik me ontwikkeld tot een allround manager/consultant met een persoonlijke aanpak waarbij de nadruk ligt op het aanspreken van het verandervermogen van mensen.